Púca
 Púca Tri-Color Gum Bichromate print over Cyanotype  Púca Tri-Color Gum Bichromate print over Cyanotype  Púca Tri-Color Gum Bichromate print over Cyanotype  Púca Tri-Color Gum Bichromate print over Cyanotype
 Púca Tri-Color Gum Bichromate print over Cyanotype  Púca Tri-Color Gum Bichromate print over Cyanotype  Púca Gum Bichromate print over Van Dyke  Púca Gum Bichromate print over Van Dyke
 Púca Gum Bichromate print over Van Dyke  Púca Gum Bichromate print over Van Dyke  Púca B&W Gum Bichromate print over Cyanotype  Púca B&W Gum Bichromate print over Cyanotype
 Púca B&W Gum Bichromate print over Cyanotype